De jeugdlessen starten weer!

Gisteren hebben we definitief akkoord gekregen van de gemeente om buiten te mogen starten met de jeugdlessen. Vanaf maandag 11 mei starten de jeugdlessen weer. De locatie voor de jeugdlessen wordt plein 983! 

Om te starten hebben een protocol opgesteld met duidelijke richtlijnen. Dit protocol zal nog apart worden gemaild en in deze mail leggen we de belangrijkste voorwaarden om te starten uit. 

Richtlijn lessen kinderen t/m 12 jaar

De jeugd mag gewoon buitensporten en voor deze leeftijd hoeven we geen 1,5 meter afstand aan te houden. De lessen hoeven hier dus niet aangepast te worden. Voor de les gelden wel de volgende regels: 

 1. Je moet verplicht reserveren via Virtuagym zodat wij weten wie er aanwezig is;
 2. Verzamelen voor de les op plein983 
 3. Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de training
 4. We trainen in een trainingspak of gewone sportkleding (en niet in een Karatepak) 
 5. Zorg dat je omgekleed bent (er is buiten geen mogelijkheid om jezelf om te kleden) 
 6. Zorg dat je naar de WC bent geweest (er is geen toilet aanwezig)
 7. Neem je eigen beschermingsmiddelen mee! We lenen geen boks- of karatehandschoenen en scheenwreef beschermers uit.
 8. Kinderen moeten alleen zonder ouders in de les kunnen blijven. Wij kunnen niet de verantwoordelijk nemen voor de kinderen van 3 & 4 jaar die niet alleen kunnen blijven. We gaan ervan uit dat ouders dit zelf in kunnen schatten.

Richtlijn lessen jongeren 13 t/m 18 jaar

Jongeren mogen buitensporten mits de 1,5 meter afstand gewaarborgd en er geen fysiek contact is tussen de leden onderling en tussen de leden en de trainer. De 1,5 meter afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd. Hiervoor geldt de richtlijn dat elke lid een eigen ruimte heeft van minimaal 9 m3 waarbinnen kan worden getraind. Deze ruimte wordt duidelijk aangegeven door het uitzetten van pionnen. We zullen de les hier op aanpassen en voornamelijk technisch trainen. Voor jongeren gelden verder ook de bovenstaande regels.

Richtlijn voor ouders/ verzorgers 

Om het aantal mensen wat aanwezig is op de locatie zo laag mogelijk te houden, wordt verzocht aan de ouders/verzorgers zoveel mogelijk niet mee te komen naar de training. Mocht de ouder/verzorger het kind toch willen brengen, wordt de ouders verzocht niet te blijven kijken bij de training maar tussendoor naar huis te gaan. 

Verder adviseren wij de ouders/verzorgers om: 

 • Uw kind(eren) te informeren over de (hygiëne)regels zoals deze gelden bij de training. 
 • Uw kind(eren) tijdig aan te melden bij de training zodat de trainer hier rekening mee kan houden. 
 • Uw kind(eren) niet naar de training te brengen of te laten gaan als hij/zij de klachten zoals koorts of verkoudheid. 
 • Uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training te laten gaan en alleen te reizen met personen binnen het huishouden. 

Locatie

Alle lessen worden gegeven op het trapveld naast het plein 983. Voorafgaande aan de les wordt er verzameld op de parkeerplaats op het plein. Het adres is: Plein 983, 4241 CA, te Arkel. Bij slecht weer worden de lessen geannuleerd en (indien mogelijk) online gegeven. Mocht dit zo zijn dan wordt dit uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de les gecommuniceerd via WhatsApp. 

Rooster

Vanaf maandag 11 mei hanteren we het onderstaande rooster voor de jeugd. Alle lessen in Zoom voor de jeugd komen hiermee te vervallen. Zodra we weer de zaal in mogen zal het normale rooster gaan gelden. Dit rooster is dus alleen voor de weken dat we buiten trainen. 

Maandag 
16:00 – 16:45 Jeugd Karate 6 t/m 8 jaar 
17:00 – 17:45 Kickboksen jeugd 7 t/m 12 jaar 
18:00 – 18:45 Jeugd Karate 9 t/m 12 jaar 
19:00 – 19:45 Kickboksen jeugd 12 t/m 18 jaar 

Vrijdag
16:00 – 16:30 Mini Tijger Karate 
17:00 – 17:45 Jeugd Karate 6 t/m 8 
18:00 – 18:45 Jeugd karate 9 t/m 14 jaar

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over training bel ons dan gerust. Wij doen er alles aan om de opstart zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht je nog tips hebben laat het ons dan weten.

Voor nu een fijne meivakantie en tot 11 mei!

Groetjes Danny

Geef een reactie