Protocol verantwoord sporten

Binnen de Budo Fabriek werken toe naar gefaseerd en verantwoord opengaan na de sluiting van 15 maart. Hierbij nemen we het maatschappelijk belang in acht om mensen zo snel mogelijk, in een gecontroleerde en veilige omgeving, weer te laten sporten en bewegen. Als sportschool weten wij dat als geen ander: wij zetten ons immers iedere dag in om mensen te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl en een fitter en vitaler leven. En juist in deze tijd is dat heel belangrijk: mensen hebben vitaliteit en weerstand nodig om zo gezond mogelijk door deze crisis te komen. Daarom is het wenselijk dat mensen weer zo snel als het kan, kunnen werken aan hun fysieke en mentale gezondheid en vitaliteit. Sportaanbieders 

Bij de eerste fase mogen we alleen buiten sporten en zorgen we voor dosering van de stroom van mensen door voldoende tijd te nemen tussen de trainingen. Hierdoor zijn er minder mensen tegelijkertijd bij de sportlocatie.

LOCATIES

De sportactiviteiten moeten buiten worden aangebonden en hiervoor maken we gebruik van twee locaties, namelijk:

 • Jeugd: lessen vinden plaats bij het trapveld naast Plein 983 (4241 CA, Arkel)
 • Senioren: lessen vinden plaats op de parkeerplaats naast de Budo Fabriek (vlietskade 7002B, Arkel)

Belangrijke punten: 

 1. Hygiëneregels worden gecommuniceerd naar de leden, ouders, trainers en eventueel overig personeel. 
 2. Regels voor sporters, coaches/trainers en ouders staan op de website. 
 3. De sportschool is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden van elkaar (geldig vanaf 13 jaar). Dit doen we door: 
  1. Vaste aankomst- en vertrektijden; 
  2. Gebruik maken van afzetmaterialen, tape/lint etc. om de afstand te waarborgen. 
 4. Contactoppervlakten (deurknoppen, prullenbakken etc.) dienen zo regelmatig mogelijk te worden gereinigd of gedesinfecteerd. 
 5. Zorg voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen voor sporters en medewerkers. 
 6. Zorg dat er EHBO-materialen beschikbaar zijn voor de (buiten) trainingen en zorg dat deze niet achter slot en grendel zitten. 
 7. Stel een corona verantwoordelijke aan en zorg dat deze persoon altijd zichtbaar en herkenbaar aanwezig is tijdens de sportactiviteiten. Deze persoon zal de activiteiten in de gaten houden en monitoren of de regels worden nageleefd. Hij/zij mag de desbetreffende persoon/personen erop wijzen als zij zich niet aan de regels houden, en hen bij veelvuldige overtreding de toegang het sportterrein ontzeggen. 

Sporters 

Uiteraard willen we zoveel mogelijk leden de mogelijkheid geven om weer te gaan sporten. Echter is sporten niet mogelijk als je verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen het huishouden koorts en benauwdheidsklachten heeft. Verder willen we alle sporters verzoeken zich vooraf aan te melden voor de sportactiviteit en de aanwijzingen van de trainer/coach/corona verantwoordelijke op te volgen. 

Kinderen (tot en met 12 jaar) 

 • Vanaf 29 april mogen kinderen tot en met 12 jaar in groepsverband georganiseerd en uitsluitend buiten trainen. 
 • Lessen worden vooraf via de Virtuagym app gereserveerd. Zo weet de trainer precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn. 
 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 
 • Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
 • Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
 • De trainer die de les geeft probeert zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot de pupillen te bewaren. 
 • Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 
 • Het is tijdens deze trainingen toegestaan om met stoot- en trapkussens te werken op de voorwaarden dat deze voor de training en direct na afloop met schoonmaakmiddelen worden schoongemaakt. 
 • Neem je eigen boks- karate handschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 
 • Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
 • Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training bijwonen. Ook niet op afstand. 
 • Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

Jongeren (13 tot en met 18 jaar) 

 • Vanaf 29 april mogen jongeren van 13 tot en met 18 jaar buiten trainen als er geen sprake is van fysiek contact tussen de pupillen onderling en tussen de pupillen en de trainer. 
 • Lessen worden vooraf via de Virtuagym app gereserveerd. Zo weet de trainer precies hoeveel pupillen er bij de les aanwezig zullen zijn. 
 • De 1,5 meter afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd. Hiervoor geldt de richtlijn dat elke pupil een eigen ruimte heeft van minimaal 9 m3 waarbinnen kan worden getraind. Geef deze ruimte duidelijk aan door het uitzetten van lijnen of het gebruik van pionnen. 
 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 
 • Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
 • Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
 • Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle pupillen die aan een les deelnemen komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 
 • Alle pupillen die aan de les deelnemen nemen hun eigen boks- karate handschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 
 • Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
 • Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de pupillen zelf, zoals ouders, de training bijwonen. Ook niet op afstand. 
 • Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

Volwassenen (vanaf 19 jaar) 

 • Vanaf 11 mei mogen senioren (18+) buiten trainen als er geen sprake is van fysiek contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de trainer. 
 • Lessen worden vooraf via de Virtuagym app gereserveerd. Zo weet de trainer precies hoeveel leden er bij de les aanwezig zullen zijn. 
 • De 1,5 meter afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd. Hiervoor geldt de richtlijn dat elke pupil een eigen ruimte heeft van minimaal 9 m3 waarbinnen kan worden getraind. Geef deze ruimte duidelijk aan door het uitzetten van lijnen of het gebruik van pionnen. 
 • Aan een les mogen niet meer dan 10 mensen tegelijkertijd deelnemen.
 • Kom niet eerder dan de afgesproken tijd naar de locatie van de training. 
 • Ga thuis voorafgaand aan de training naar het toilet. 
 • Was voorafgaand aan de training goed je handen met zeep, voor minimaal 20 seconden. 
 • Gebruik van kleedkamers is niet toegestaan. Alle leden die aan een les deelnemen komen in hun sportkleding naar de les en douchen na afloop thuis. Ook omkleden na afloop gebeurt thuis. 
 • Alle leden die aan de les deelnemen nemen hun eigen boks- karate handschoenen, scheenbeschermers, waterfles en andere benodigdheden mee. Er kunnen geen spullen van de sportschool of trainer worden geleend. 
 • Zorg dat je trainingsuitrusting en je spullen schoon zijn. 
 • Het is niet de bedoeling dat andere personen dan de leden zelf, de training bijwonen. Ook niet op afstand. 
 • Ga na afloop van de training gelijk weer naar huis. 

Trainers 

Trainers hebben de belangrijke taak om niet alleen een goede sportles te geven, maar ook de sportersop een verantwoorde manier te laten trainen conform de corona richtlijnen. Zij dienen er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de sporters gedurende de training voldoende afstand van elkaar houden. Het vermengen van de doelgroepen (kinderen t/m 12 jaar en jongeren 13 t/m 18 jaar) is op geen enkel moment toegestaan. 

Enkele aandachtspunten: 

 1. Deel werkbenodigdheden, attributen of materialen niet met anderen. 
 2. Mochten er toch materialen of apparaten worden aangeraakt door sporters/anderen, maak deze schoon of desinfecteer deze. 
 3. Vermijd het aanraken van het gezicht. 
 4. Sportles wordt aangeboden in kleine, vaste groepen. Inventariseer van tevoren wie er deelneemt aan de les, zodat de groepsgrootte kan worden gewaarborgd. 
 5. Laat de sporters niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de training toe op het terrein, en zorg dat ze direct na de training het terrein verlaten. Samenscholen voorafgaand of na afloop van de training op het sportterrein is verboden. 
 6. Ga voorafgaand aan de training na of niemand klachten vertoond
 7. Zorg dat de training duidelijk is en de regels goed worden gecommuniceerd, met name voor de groep jongeren 13 tot en met 18 jaar waar 1,5 meter afstand gehouden moet worden. 
 8. Laat de kinderen gefaseerd de training betreden en verlaten, zodat de afstand kan worden gewaarborgd. 

Ouders / verzorgers 

Om het aantal mensen wat aanwezig is op de locatie zo laag mogelijk te houden, wordt verzocht aan de ouders/verzorgers zoveel mogelijk niet mee te komen naar de training. Mocht de ouder/verzorger het kind toch willen brengen, wordt de ouders verzocht niet te blijven kijken bij de training maar tussendoor naar huis te gaan. 

Verder adviseren wij de ouders/verzorgers om: 

 • Uw kind(eren) te informeren over de (hygiëne)regels zoals deze gelden bij de training. 
 • Uw kind(eren) tijdig aan te melden bij de training zodat de trainer hier rekening mee kan houden. 
 • Uw kind(eren) niet naar de training te brengen of te laten gaan als hij/zij de klachten vertoond zoals beschreven bij de algemene uitgangspunten (1,2) op pagina 1. 
 • Uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training te laten gaan en alleen te reizen met personen binnen het huishouden. 

Onze sportschool is bij uitstek geschikt om een omgeving te creëren waarbij mensen onder veilige omstandigheden kunnen (starten met) sporten en bewegen in de 1,5-meter-samenleving. Iedere fase werken een stap verder naar de reguliere situatie toe. De overige fase hebben we al in een protocol uitgewerkt. Na de persconferentie op 12 mei zullen deze worden aangepast en gecommuniceerd.

Geef een reactie