Exameneisen Oranje Band

You must first complete Exameneisen gele band before taking this course.

In deze cursus kun je alle oefenstof vinden voor het examen van de gele band. De cursus helpt je goed voor te bereiden op het examen van je gele band. De films helpen je om thuis te trainen en zijn opgebouwd uit Kihon (basis), Renrakuwaza (combinatie technieken) Sanbon Kumite (partneroefeningen) en Kata (oefenvorm).