Van A tot Z

INFORMATIE VAN A TOT Z

Abonnementen
Bij de Budo Fabriek werken wij met losse abonnementen gebaseerd op het aantal keer per week dat je wilt sporten. Onze abonnementen zijn altijd per maand opzegbaar. Meer informatie hierover staat in onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Bij inschrijving ontvang je de Algemene voorwaarden lidmaatschap welke van toepassing zijn op het lidmaatschap.

Betalingen
Het lesgeld moet op de eerste van maand zijn voldaan en leden betalen altijd een maand vooruit. De contributie kan alleen worden voldaan via Fitmanager. Bij enkele gevallen kunnen we hiervoor een uitzondering maken.

Beschermingsmateriaal
Nieuwe leden kunnen beschermingsmateriaal van de Budo Fabriek lenen. Wel raden wij aan om zo snel mogelijk zelf beschermingsmateriaal zoals handschoenen te kopen. Dit aangezien het leen materiaal vrij gering is.

Examens
Karate is gebaseerd op banden en tweemaal per jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om examen te doen. De examens vinden meestal in december en juni plaats. Tot en met bruine band kan er examen in de sportschool gedaan worden. Vanaf zwarte band is het centrale examen bij de bond verplicht.

Erecode
Vechten gebeurt alleen op de mat, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Feestdagen
Op de volgende feestdagen is de Budo Fabriek gesloten. 1e paasdag, Koninginnedag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag. Op een aantal feestdagen is onze sportschool gewoon open. Mogelijk hanteren wij dan wel andere lestijden. Dit kan op de feestdagen zijn: Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag. De Budo Fabriek behoudt zich het recht voor om op andere feestdagen toch de sportschool te sluiten.

Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden bewaard door de beheerder van de sporthal. Tijdens openingstijden van de sporthal kunnen gevonden voorwerpen opgehaald worden.

Hygiëne

  • Van sporters wordt verwacht dat ze alleen trainen als hun gezondheidstoestand het toelaat.
  • Wij verwachten van leden dat ze in schone kleding op de mat verschijnen, daarnaast is persoonlijke hygiëne ook belangrijk.
  • Houdt nagels schoon en kort om verwondingen bij je trainingspartner te voorkomen.
  • Het is tijdens de lessen niet toegestaan om sieraden of andere metalen voorwerpen te dragen.

Kleedkamers
Leden kunnen omkleden in de kleedkamers van de sportschool. Het laten liggen van spullen is op eigen risico en wij raden leden aan om tassen mee de zaal in te nemen.

Kleding
Tijdens de Karatelessen is het verplicht om een wit Karatepak te dragen. Pakken en beschermingsmaterialen kunnen besteld worden via de Budo Fabriek. Nieuwe leden mogen gewoon in sportkleding meetrainen.

Lesgeld
Het lesgeld voor een volledig jaar is inclusief vakanties. De vakantie periode is verrekend in het  contributie tarief.

Lidmaatschap bond
De Budo Fabriek valt onder Sportschool Breedveld en leden worden via sportschool Breedveld ingeschreven bij de bond. Een lidmaatschap van de bond raden wij aan vanaf gele band. Daarnaast is het voor wedstrijden verplicht om lid te zijn van de bond. Voor het zwarte band examen dien je minimaal twee volle boekjaren jaar lid te zijn van de bond.

Locatie van onze sportschool
Budo Fabriek
Vlietskade 7002B
4241 WR Arkel

Omgangsvormen
Tijdens de lessen staat respect centraal. Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met de andere leden en de grenzen van je trainingspartner. Daarnaast gebruiken we nooit grof taalgebruik en toon je respect voor je trainer en medesporters.

Parkeren
Leden en ouders van jeugdleden kunnen gratis rondom het winkelcentrum.

Rekeningnummer 
IBAN: NL39RABO0173643418

Social media
Wil je op de hoogte blijven van onze evenementen, het laatste nieuws en foto’s van onze trainingen. Volg ons dan op Facebook via https://www.facebook.com/budofabriek/

Speciaal voor ouders
Ouders sporten bij ons gewoon lekker mee. Per gezin mag één ouder één keer per week een sport naar keuze kosteloos meedoen. Dit abonnement is alleen geldig voor ouder van jeugdleden tot 16 jaar.

Vakanties
De lessen zijn gekoppeld aan school- en vakantieroosters. Tenzij anders wordt gecommuniceerd gaan de lessen niet door tijdens schoolvakanties. Wij hanteren de vakantie van regio midden en zuid Nederland. Informatie hierover vind je op onze website.

Wedstrijden
De Budo Fabriek begeleidt leden, die dit willen, richting karate wedstrijden. Bij de jeugd gebeurd dit altijd via de laagdrempelige vanencompetitie. Daarna kunnen leden doorstromen naar regionale en landelijke toernooien. Eenmaal per jaar zal er ook een clubkampioenschap georganiseerd worden. Alle wedstrijden en wedstrijdtrainingen worden samen met Sportschool Breedveld georganiseerd.