Weerbaarheid

Pesten is een veel voorkomend probleem. In Nederland wordt meer dan 10% van de kinderen op school gepest. Dit gebeurt tegenwoordig niet meer alleen op school, dit gebeurt ook veel online. Pesten kan vergaande gevolgen hebben voor kinderen nu en zelfs nog op latere leeftijd. Met dit project helpen wij kinderen die gepest worden.

De pesters kunnen we niet weghalen, maar we leren kinderen juist om hiermee om te gaan.

We doen dit door drie pijlers, namelijk: we helpen kinderen hun zelfvertrouwen te verhogen door ze te laten ervaren wat ze allemaal kunnen. We verhogen hun bewustzijn en leren ze situaties beter te herkennen, te voorkomen en om te buigen. Als laatste zorgen we dat ze er klaar voor zijn en leren we hen grenzen aan te geven en pesters te stoppen.

Neem contact met ons op